PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İdari Evraklar


 1. Alan Öğretmeni
 2. Kurum nakli
 3. Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği
 4. Kurum Binaları
 5. Kurum Açma
 6. Yeni Açılacak Kuruma Ad Verme
 7. Kurum Açmak için Bakanlıkça ve valilikçe yapılacak işlemler
 8. Kurucunun Kurumu Kapatması
 9. Kuruculuk Hakkının Kaybedilmesi
 10. Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 11. Sene Sonu Öğretmenler Kurul Toplantı Tutanağı
 12. TKY Anketleri
 13. TKY Uygulama Planı
 14. Okul Aile Birliği Tahmini Gelir-Gider Bütçesi
 15. İş Başvurusu ve Bilgi Formu
 16. Trafik Eğitim ve Uygulama Planı
 17. Sivil Savunma Tedbirleri
 18. Öğrenci Servisleri Denetleme Formu
 19. Personel Nakil Bildirimi
 20. Seminer Dönemi Çalışma Planı
 21. Çocuk Kulüpleri Hesaplama Bordrosu
 22. Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu Raporu 2
 23. Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu Raporu 1
 24. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 25. Okul Aile Birliği Bankaya Üst Yazısı
 26. Okul Aile Birliği İmza Sirküsü
 27. Kademe Terfi Onay Belgesi
 28. Kurum Denetim Raporu
 29. Mal Bildirim Beyannamesi
 30. Okul Müdürü Bilgi Formu
 31. Personele Ait Mazeret İzin Onay Belgesi
 32. Personele Ait Yıllık İzin Onay Belgesi
 33. Ücretsiz İzin İstek Formu
 34. Yurt Dışına Çıkış İzin İstek Formu
 35. Kurum Tipi Tespit Formu
 36. Askerlikle İlgili EK-A Belgesi
 37. Aylıkla Ödül Değerlendirme Formu EK-ll Personeller İçin
 38. Beyaz Bayrak Başvuru Formu
 39. Beyaz Bayrak Denetim Formu
 40. Gezi-Araç Uygunluk Belgesi (EK-1)
 41. Gezi-Taşıma Sözleşmesi
 42. Askerlik Tecil Evrakı
 43. Devlet Memurları Sicil Raporu
 44. İlköğretim Kurumları İçin Stratejik Plan Örneği
 45. Personele Ait Raporu İzne Çevirme Onay Belgesi
 46. Sınav Evrakları Teslim Tutanağı
 47. Ambar Memuru Görev Tebliği
 48. Dosya Sırtlığı
 49. Ders Kesim Raporu
 50. Deprem Tatbikat Sonuç Raporu
 51. Brifing Dosyası
 52. Afet Planı
 53. İdareci Yıllık Çalışma Planı
 54. 2010-2011 Yönetici Yıllık Çalışma Planı
 55. Okul Öncesi Kurumları İçin Stratejik Plan Örneği 2
 56. Okul Öncesi Kurumları İçin Stratejik Plan Örneği 1
 57. Baca Temizleme Tutanağı