Go Back   Okul Öncesi NET / Okul Öncesi Forum Sitesi > ÖĞRETMENLER BÖLÜMÜ > ANASINIFLARINDA GEREKLİ EVRAKLAR > Toplantı Tutanakları
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 27 Ağustos 2013   #1
  Üyelik Tarihi: 09 Kasım 2011
  Üye Numarası: 392
  Arkadaşlar: (0)
  Şehir:
  Mesajlar: 47
  Konular: 47
   Tecrübe Puanı: 0
   Rep Puanı : 10
   Rep Derecesi : Anaokulu is on a distinguished road
   Aldığınız Beğeniler: 18
   Yaptığınız Beğeniler: 24

Standart Anasınıfı Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

Anasınıfı 1. dönem zümre öğretmenler toplantısı gündem maddeleri ve tutanağı alttadır.

20…-20…. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………… İLKÖĞRETİM OKULU
ANA SINIFI SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi : ………..
Toplantı Yeri :Öğretmenler odası
Toplantı Saati : 13:40
Toplantı No : 1
ToplantıBaşkanı : Sinan AÇIKGÖZOĞLU
ToplantıYazmanı : Azime KANCA
Toplantıya katılanlar : AzimeKANCA Ana Sınıfı Öğretmeni
Sinan AÇIKGÖZOĞLU Müdür Yardımcısı


GÜNDEM MADDELERİ:

1.Açılış,
2.Genişletilmiş İl Zümre Başkanları Kurulu toplantı tutanağının incelenmesi,
3.1739sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununun,Okul Öncesi Eğitimin genel amaçlarınınve Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliğinin okunup incelenmesi,
4.İş günü takviminin ve yıllık çalışma programının hazırlanması,
5.Planların hazırlanması,Atatürk ilke ve inkılaplarının planlarave konulara yansıtılması,programın uygulanmasında karşılaşılan problemler,
6.Öğretim yöntemlerinin tespiti,öğrencilere yönelik tutulacak dosya veformlar,
7.Belirli gün ve haftalarda ünitelerle ilgili yapılacak çalışmalarıngörüşülmesi,
8.Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti,ders araç vegereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması,
9.Anne-baba eğitimi çalışmalarının planlanması,okul-aile işbirliği,
10.Öğrenci başarılarını artırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi,
11.Okul tanıtımı için yapılacak çalışmalar,
12.Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

ŞehitRecep Eşiyok İlköğretim Okulu Ana Sınıfı Öğretmeni Azime KANCA ve Okul Müdür YardımcısıSinan AÇIKGÖZOĞLU yönetmeliğinilgili maddesi gereğince yukarıda yeri,zamanıve saati belirtilmiş olan 1. Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantısınıyapmak üzere toplandı.

1.Açılış:

OkulMüdür yardımcısı Sinan AÇIKGÖZOĞLU başarılı bir öğretim dönemi dilekleriyletoplantının açılışını yaptı.Gündem maddelerini okunarak,eklenmesi veçıkarılması gereken madde olup olmadığı soruldu.Yeni bir madde teklifedilmediği için maddelerin görüşülmesine geçildi.

2. Genişletilmişİl Zümre Başkanları Kurulu toplantı tutanağının incelenmesi:

Genişletilmişİl Zümre Başkanları Kurulu toplantı tutanağı Ana Sınıfı Öğretmeni Azime KANCAtarafından okundu.


3.1739 sayılı Türk Milli Eğitim TemelKanununun,Okul Öncesi Eğitimin genel amaçlarının ve Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliğininokunup incelenmesi:

1739sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu,Okul Öncesi Eğitimin genel amaçları veOkul Öncesi Eğitim Yönetmeliğinin önemli maddeleri Ana Sınıfı öğretmeni AzimeKANCA tarafından okundu.Okul öncesi eğitimin amaçları doğrultusundaeğitim-öğretim planlarının hazırlanması gerektiği belirtildi.


4.Yıllık iş günü takviminin ve yıllıkçalışma programının hazırlanması:

Milli Eğitim Müdürlüğündengelen yıllık çalışma takvimi incelenerek;birinci dönemin…………. iş günü, ikincidönemin…………… iş günü , toplam ……………… iş günü olduğu görülmüştür.İş günü takvimive yıllık çalışma programının hazırlanarak dosyaya konması kararlaştırıldı.

5.Planlarınhazırlanması,Atatürk ilke ve inkılaplarının planlara ve konularayansıtılması,programın uygulanmasında karşılaşılan problemler:

Azime KANCA:Genişletilmişİl Zümre Başkanları toplantısında yıllık ve günlük planların eylül ayı sonuna kadar hazırlanmasının ,günlük planların hazır planlarolarak kullanılabileceğinin,planların internet ortamından yararlanılarak,bilgisayarlardadüzeltilerek ve değiştirilerek bilgisayar çıktısı olarak kullanılabileceğininkararlaştırıldığını hatırlattı.

Okul Öncesi eğitimprogramında yer alan Atatürkçülük konuları ile ilgili amaç ve kazanımlar Ana SınıfıÖğretmeni Azime KANCA tarafından okundu.

Azime KANCA:Atatürkçülükkonularının özellikle ana sınıfında etkin bir şekilde ele alınmasının veamacına uygun olarak işlenmesinin uygun olacağını ifade etti.Böylece Atatürkçeşitli yönleriyle anlatılmış ve Atatürkçülük kavratılmış olacaktır dedi.

Sinan AÇIKGÖZOĞLU:Ana sınıfında Atatürkçülükkonularının işlenmesinin kalıcı etkiler yapacağını ekledi. Bu amaç vekazanımlara yönelik eğitim etkinlikleri düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Atatürk ilke ve inkılaplarının planlara vekonulara yansıtılması ve amacına uygun bir şekilde işlenmesi kararlaştırıldı.

Sinan AÇIKGÖZOĞLU:Program uygulanırken zorluk çekilen konularda zümre öğretmenleri vemüfettişlerden yardım alınabileceğini belirtti.

6.Öğretim yöntemlerinin tespiti,öğrencilereyönelik tutulacak dosya ve formlar:

Sinan AÇIKGÖZOĞLU:Öğrencinin ders esnasında konuyu tamamen irdeleyerek anlaması,öğrenciye söz hakkı verilerek anlamadığı noktaların tespiti,gerektiğindekonunun önemli noktalarının tekrar edilmesinin öğrenmeyi kolaylaştıracağınıifade etti.

Azime KANCA:Öğrenmelerinkalıcı olması için çoklu zeka kuramının yapılan etkinliklerde göz ardıedilmemesi gerektiğini,bunun yanı sıra soru-cevap,gösterme ve gösterip yaptırmatekniklerinin kalıcı öğrenmede büyük önemi olduğunu belirtti.

Öğrencileri aktif hale getirecek yöntem vetekniklerin kullanılması,öğrencilere yönelik tutulacak dosya ve formların okulöncesi eğitim programına uygun bir şekilde tutulup düzenlenmesikararlaştırıldı.

7.Belirli gün ve haftalarda yapılacakçalışmaların görüşülmesi:

Azime KANCA:Belirli gün ve haftalarda yapılacak etkinliklerinamacına uygun olarak düzenlenmesinin ve eğitim-öğretimi aksatmadan kutlanmasınınfaydalı olacağını belirtti.Okul içinde yapılacak sosyal faaliyetlere öğrencilerin yetenekleri doğrultusundakatılımlarının sağlanmasının faydalı olacağını belirtti.
Okulda kutlanacak belirli gün ve haftalardayapılacak etkinliklerin amacına uygun olarak düzenlenmesi ve eğitim-öğretimiaksatmadan kutlanması,okul içinde yapılacak olan sosyal faaliyetlere öğrencilerinyetenekleri doğrultusunda katılımının sağlanması kararlaştırıldı.

8.Derslerde kullanılacak araç vegereçlerin tespiti,ders araç ve gereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması:

Azime KANCA: Özellikle derslerde oyuncaklardan, kuklalardan, çeşitli v CDlerdenazami ölçülerde yararlanılmasının gerekliliğini vurguladı.Öğrencilerin,okul,sınıf ve kendi ders araç vegereçlerini düzenli, tertipli ve ekonomik bir şekilde kullanabilmesi için aileile iş birliğine gidilmesi gerektiğini ifade etti.

9.Anne-baba eğitimi çalışmalarınınplanlanması,okul-aile işbirliği:

Azime KANCA:Anne-baba eğitimi konusunda gerekli çalışmalarınyapılacağını,bunların planının hazırlanacağını ifade etti.

Sinan AÇIKGÖZOĞLU:Her yıl olduğu gibi veli öğretmen görüşmelerinin imkanlar doğrultusundayeteri kadar yapılmasının yararlı olacağını belirtti.

Anne-baba eğitimi konusunda gerekliçalışmaların yapılması,velilerle işbirliği içinde çalışılması,veli görüşmelerive toplantılarına yeterince yer verilmesi kararlaştırıldı.

10.Öğrenci başarılarını artırmak içinalınacak önlemlerin görüşülmesi:

Azime KANCA:Öğrencinin ilgisini artırmak için derslerin görselmateryallerle desteklenmesi gerektiğini, köşeler ve duvarların öğrencilerinbütün zeka alanlarını geliştirici yönde düzenlenmesi gerektiğini,ders işlemeesnasında değişik zeka gruplarına hitap edecek şekilde örneklemeler yapılmasıgerektiğini,konuların bu şekilde pekiştirilmesinin faydalı olacağını ifadeetti.

Öğrenci başarılarını artırmakiçin görsel materyallerin kullanılmasına,köşelerin görsellerlezenginleştirilmesine,velilerle sürekli iletişim kurulmasına ve bilgilendirmeçalışmalarına yer verilmesine karar verildi.

11.Okul tanıtımı için yapılacakçalışmalar:

Azime KANCA:Öğrencilerin okula başladıkları ilk günlerde okulauyumlarını sağlayabilmek amacıyla okulun bölümleri ve çalışanlarınınöğrencilere tanıtıldığını ifade etti.


12.Dilek ve Temenniler:

20..-20… eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize veöğretmenlerimize hayırlı olması temennisiyle toplantıya son verilmiştir.
İş bu alınan kararlar tarafımızdan imzaaltına alınmıştır.AzimeKANCA Sinan AÇIKGÖZOĞLU
Ana Sınıfı Öğretmeni MüdürYardımcısı


…./…/20…
NecipEREL
OkulMüdürü
 

 
Alıntı ile Cevapla
Sponsor Linkler
Cevapla

Etiketler
1. dönem, sene başı, senebaşı zümre, toplantı tutanağı, zümre öğretmenler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil


Google+
Bize Yazin - Okul Öncesi NET - Okul Öncesi Forum Sitesi – Anasınıfı, Anaokulu, Etkinlik Örnekleri, 2013 2014, Günlük Planlar, Aylık Planlar - Arşiv - Yukarı git
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559