Neler yeni

MEB'den Robotik Kodlama ve Stem Keşif Haftası DUYURUSU

ibrahimerdogan

Administrator
Yönetici
Katılım
25 Haz 2016
Mesajlar
64
Beğeniler
3
#1
MEB resmi kurumlara (valiliklere,kaymakamlıklara ve okul müdürlerine ) aşağıdaki yazıyı gönderip göndermiştir.

Scientix Projesi kapsamında Avrupa ülkelerinde öğrencileri sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya teşvik etmeyi amacıyla 23-29 Nisan 2018 tarihleri arasında STEM keşif haftası kutlama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu sebeple, öğrencilerimizi bilin insanlığına, mühendisliğe yöneltmek amacıyla Nisan ayı içinde gerçekleştirmesi planlanan STEM eğitimi etkinlikleriye (proje etkinliği, konferans, çalıştay, seminer, sergi .. vb) ilgili bilgileri Scientix Portalının http://scientix.eu/events/campaigns/sdw18 web sayfasından giriş yaparak STEM Keşif Haftası etkinliklerine katılımın sağlanabileceği ilgili yazı ile Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Söz konusu Scientix Projesi STEM Keşif Haftasının okullarda görev yapan bütün öğretmenlerimize duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


PEKİ STEM EĞİTİMİ NEDİR ?
STEM eğitimi, öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, bütüncül bir eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefler (Şahin, Ayar, & Adıgüzel, 2014). STEM eğitimi, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir (Gonzalez ve Kuenzi, 2012).
1524473415991.png

Örneğin, Lederman ve Niess (1997)’e göre, disiplinler arası yaklaşım, bölünmemiş bir bütünü ifade etmektedir ve bu kimyadaki bileşiklerin oluşumuna benzemektedir. Bileşikler, kendilerini oluşturan elementlerden farklı özellikler taşırlar. Disiplinler de entegre edildiklerinde, tek tek parçalarından çok daha farklı, daha net bir resim ortaya çıkarırlar (Lederman & Niess, 1997). STEM eğitimi disiplinleri bir araya getirerek kaliteli öğrenme, var olan bilgiyi günlük hayatta kullanma, yaşam becerilerini artırma, üst düzey ve eleştirel düşünmeyi kapsayan bir eğitim olarak düşünülebilir (Yıldırım ve Altun, 2015). STEM eğitimi, öğrencileri doğrudan öğrenmeleri için cesaretlendirir (Çakıroğlu, 2016). Örneğin, öğrenciler, zihinlerinde tasarladıklarını üretebilir ve öğrendiklerini farklı problemlere taşıyabilir (Özdemir, 2016). STEM eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanındaki teorik bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine olanak tanıması açısından STEM eğitiminin oldukça önemli olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (Çorlu, 2013; Erdoğan, 2013). Teknoloji tabanlı eğitimin kaçınılmaz olduğu içinde bulunduğumuz çağ, bireylerden üretici ve buluşçu olmasını beklemekte; bu durum ise bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi için Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarındaki bilgilerini bir araya getirebilmelerini öngörmektedir (Akgündüz, ve diğerleri, 2015). Ayrıca, STEM eğitimi yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe vurgu yapan bir alt yapıya sahip olması, çocuklara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır (Akgündüz, ve diğerleri, 2015). STEM eğitimi, öğrencilere yaratıcı problem çözme becerilerini kazandıran bir eğitim yaklaşımıdır (Roberts, 2012).

STEM eğitimi, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir.

STEM eğitiminin diğer bir amacı ise, disiplinler arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak, tam entegrasyonu uyumlu bir şekilde oluşturmak (Wang, 2012) ve anaokulundan üniversiteye kadar verilecek bu eğitim yaklaşımıyla sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesidir.
Teknoloji tabanlı eğitimin kaçınılmaz olduğu içinde bulunduğumuz çağ, bireylerden üretici ve buluşçu olmasını beklemekte; bu durum ise bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi için Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarındaki bilgilerini bir araya getirebilmelerini öngörmektedir


STEM eğitimi artık bütün dünya ülkeleri için bir zorunluluk haline gelmiştir. Gelişmiş ülkeler sanayi devrimiyle ortaya çıkan eğitim sisteminden vazgeçip, eğitim sistemlerini STEM eğitimine dayandırmayı hedeflemektedirler. Bunun nedeni olarak da son yıllarda bilgi toplumunda emek ve kas gücünden çok zihinsel süreçlerin ve üretim becerilerinin arttırılması zorunluluk olarak görülmektedir. Öğretmenlerin rolü öğrencilere Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik derslerinde teorik bilgileri vermek değil, yol göstericilik yaparak öğrencileri üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmaktır. Bunu yaparken de eğitim sisteminin içinde öğrencinin hata yapmaktan korkmamasını sağlayacak ve özgüvenlerini geliştirecek ortamlar sağlanması önemlidir

Dünyada teknoloji ve inovasyonda ilerlemeyi amaçlayan birçok ülkede STEM eğitimi ve STEM işgücü üzerinde giderek daha fazla durulmaktadır. Günümüzde birçok ülke eğitim sistemlerinde STEM’e yer vermektedirler. STEM şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya, Kore, Almanya ve Çin gibi önde gelen ülkelerde ilkokullardan başlayarak ortaöğretim ve üniversitelerde uygulanmaya başlamıştır.
1524473430876.png

1524473439901.pngSTEM okullarının genel özelliği, proje tabanlı öğrenme ve mühendislik tasarım süreci gibi yenilikçi pedagojilerin uygulandığı okullar olmalarıdır. STEM alanlarında öğrencilerin kariyer sahibi olmak için motivasyon sağlaması amacıyla kurulan bu okullardaki yenilikçi pedagojiler ile öğrencilerin kritik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Amerikan iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin okul ortamında kazandırılması amaçlanmaktadır. ABD’de bulunan STEM okulları arasında sınav ya da kriter olmadan öğrenci kabul eden okullar öne çıkmaktadır. Bu okulların amacı her sosyoekonomik düzeydeki öğrencinin STEM alanlarına motivasyonunu arttırmaya çalışmaktır. Bu okullar sosyoekonomik düzeyi düşük olan öğrencileri üniversite eğitimine yönlendirmeyi hedeflemişlerdir (Akgündüz, ve diğerleri, 2015).

Scientix 3
Scientix projesi kapsamında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde ülkemizin dör bir yanında çeşitli çalışmalar (konferans, toplantı, çalıştay, tanıtım, bilgilendirme, eğitim…v.b) başarıyla yapılmış olup projenin 3. fazı Scientix 3 olarak başlamıştır.
1524473455922.pngSTEM Eğitim sistemi Dünyada gelişmiş ülkerin hepsinde uygulanmakta ver merkezleri vardır, ülkemizde ise son yıllarda gündemde olup geliştirmek için stem merkezleri kurulacak ve bu eğitime yönelik kaynaklar oluşturulacaktır.
STEM Eğitimini verebilecek buna göre yapılmış okul öncesi eğitimde ülkemizde tek bir ürün vardır.
DOKU AES yayıncılığın çıkardığı aşağıdaki ürünlerdir.
http://www.dokuaes.com/dikkat-kodlama-seti-4
http://www.dokuaes.com/dikkat-kodlama-seti-5
 

Ekli dosyalar

Forum istatistikleri

Konular
18,865
Mesajlar
30,327
Kullanıcılar
27,852
Son üye
Mfbos
×