Neler yeni

Müfettişlerin Okul Öncesi Tesfişlerinde Dikkat Ettikleri Hususlar

Musa BAL

Yeni Üye
Katılım
19 Eyl 2011
Mesajlar
436
Beğeniler
2
#1
MÜFETTİŞLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEFTİŞİNDE DİKKAT ETTİKLERİ HUSUSLAR

1.Aylık Eğitim Planı var mı?
-Aylık Eğitim Planı, yeni okul öncesi eğitim programına uygun mu?
-Plandaki kazanım ve göstergeler yaş gruplarının gelişim özelliklerine uygun ve her bir gelişim alanından seçilerek açık olarak yazılmış mı?
-Aylık Eğitim Planında, yeni programın Ek:5’inde belirtilen kavramların, kazanımlar ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği,
-Belirli Gün ve Haftalar listesinden (Ek:7), kutlanması gereken günlerin ve haftaların yazılması,
-Aylık Eğitim Planında yer alan kazanımlara uygun alan gezilerine yer verilmiş mi?
-Aile katılımı ile ilgili olarak, yapılması gereken çalışmalar plana yansıtılmış mı?
-Aylık Eğitim Planının değerlendirme bölümünde, o ay hangi formların kullanılacağının belirtilmesi, Eğitim yılı boyunca her çocuk için “Gelişim Gözlem Formu” doldurulur. (Eylül ayında “Okul Tanıtım ve Aile Tanıma Dosyasında Bulunan Formlar” , “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu” ve “Aile Katılımı Tercih Formu” uygulanır. Eylül, Ocak ve Haziran aylarında her çocuk için“Gelişim Raporu” ile “Öğretmen Öz Değerlendirme Formu” doldurulur.)
Aylık planların değerlendirme bölümünde öğretmen; çocukların, programın ve kendisinin değerlendirme sonuçlarına yer verir. Her ay için planına aldığı kazanımların gerçekleştirilme durumu ile etkinlikleri uygulama durumuna ilişkin bilgileri kaydeder. Bunun yanı sıra uygulamada ortaya çıkan sorunları ve gereksinimleri de belirtir. Her ay sonunda yapılan bu değerlendirmeler bir sonraki ay için rehber olacaktır. Tüm aylık planların değerlendirmeleri ise bir sonraki yılın eğitim planlarının hazırlanmasına ışık tutacaktır. Öğretmenin grubundaki çocukları, programını ve kendisini değerlendirirken kullanacağı ve aylık planının değerlendirme bölümünde belirteceği formlar ve kullanma zamanları aşağıda verilmiştir:

· [FONT=&quot]Okulun açıldığı ayda çocukların evlerine yapılacak ziyaretler, grup ve bireysel veli toplantıları ve bunlarla ilgili takvim belirlenmeli, ebeveynlerin “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu” ve “Aile Katılım Formu” nu doldurmaları sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra “Okul Tanıtım ve Aileyi Tanıma Dosyasında Bulunan Formlar” da doldurtulmalıdır.[/FONT]
· Eğitim süreci boyunca çocukların gözlem bilgileri, “Gelişim Gözlem Formu” na (Ek 1) kaydedilmelidir.
· Yıl içinde, birinci dönemin başında, birinci dönemin sonunda ve ikinci dönemin sonunda olmak üzere üç kez (Eylül-Ocak-Haziran), her çocuk için onların gelişim gözlem sonuçlarını içeren “Gelişim Raporu” (Ek 2) hazırlanmalıdır. Bu rapor, gelişim gözlem formuna kaydedilen bilgilerden yararlanılarak oluşturulmalıdır. Çocukların genel gelişimsel ilerlemelerini ve desteklenmesi gereken durumlarını ortaya koyan bu rapor, ailelerin çocuklarını tanımaları, gelişimlerini takip etmeleri ve desteklemelerine yönelik önerileri de içermelidir.
Eğitim dönemlerinin sonunda aileler okula davet edilerek “Gelişim Dosyası Paylaşım Günü” düzenlenir. Çocukların bu güne katılan aile bireyleriyle kendi gelişim dosyalarındaki çalışmalarını paylaşmaları için rehberlik edilir. [FONT=&quot]Öğretmen aylık planını etkinlik örnekleri de yer alacak şekilde hazırlayarak ailelere göndermeye ve sınıf panosuna asarak paylaşmaya özen göstermelidir. [/FONT]
-Plan okul idaresi tarafından onaylanmış mı?

2-Belirli gün ve haftalar kutlama programı var mı?

-Aylık Eğitim Planında yer alan kutlamalar için bir program yapılır.Kutlamalar sınıf içi etkinlikler ve okul merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde yapılır.Çocuklara görevler verilir,uygun olursa veliler davet edilir.Hazırlanan program hazırlayan öğretmen ve idareci tarafından imzalanır,aslı idarede kalır, fotokopisi öğretmen tarafından saklanır.

3-Toplantı tutanakları var mı?

-Zümre ve veli toplantı tutanakları var mı?

4-Sınıfında kayıtlı öğrencilerin devam ve devamsızlıları e-okulda işleniyor mu
?
-İdare veya öğretmen tarafından işlenir.

5-Günlük Eğitim Planı Akışı Planı var mı?

-Günlük Eğitim Planı Akışı yapılıyor mu? Bu plan sınıf panosu veya sınıf kapısının uygun bir yerine asılmış mı?
-[FONT=&quot] Günlük Eğitim Planı Akışı planı yarım günlük veya tam günlük sınıflara göre uyarlanarak, Ek:9-10’da yer alan başlıklara göre yapılmış mı? (Güne başlama zamanı, Oyun zamanı, Kahvaltı ve Temizlik Zamanı, Etkinlik Zamanı, Değerlendirme Zamanı)[/FONT]
[FONT=&quot]-Günlük Eğitim Akışında yer alan “Etkinlik Zamanı”na uygun etkinlikler, Etkinlik Kitabından seçilmiş ve uygulanmış mı? [/FONT]
[FONT=&quot]-Etkinlikler yapılırken, özel eğitim gerektiren öğrenciler için, Ek:11’de bulunan açıklamalar dikkate alınarak gerekli tedbirler alınmış mı?[/FONT]
-Sene başında velilere eğitim seti aldırılmış mı? Bakanlığın ve Talim Terbiye Kurulunun konu ile ilgili yazısı var. Kesinlikle yardımcı kaynak eğitim seti aldırılmaması gerekiyor, çünkü maddi açıdan velileri zorlarken, öğretmen sete bağımlı kalıyor, asıl uygulanması gereken okul öncesi programı unutuluyor. Sadece okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında yer alan soyut kavramların verilmesinde kitapların görsel olarak çocukların ilgisini çekmesi, daha kolay anlamalarına yardımcı olması gibi durumlar göz önünde bulundurularak kavram kitapları(sayı,renk,şekil,çizgi çalışmaları) alınabilir

6-Yapılan geziler için gezi planı yapılmış mı?

Boy ve kilo cetvelleri aylık olarak tutulmuş mu?
Çevre İncelemesi yapılmış mı?
İlgili yönetmelikler var mı?
Yıllık çalışma takvimi yapılmış mı?
Aday kayıt formu ve acil durumlarda başvuru formunda yer alan öğrenci ve ailelere ait bilgiler kontrol edilerek alınmış mı?

7-Öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri günlük imzalanıyor mu?

Sınıf öğretmenlerinde ders defteri doldurulurken, okul öncesi eğitimde öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri imzalanır.

8-Çocuklarla ilgili gerektiğinde bireyi tanımaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu?


9-Kazanım Değerlendirme Formları doldurulmuş mu?

-Okul öncesi eğitim program kitabında örneği bulunan formlar 1. ve 2. dönem sonuna kadar doldurulur. Doldurulan formlara göre e-okuldan gelişim raporu hazırlanarak çıktısı alınır,velilere verilir,geri alınmaz

10-Öğrenci dosyası e-okulda işleniyor mu?


11-Sınıfında özel eğitim gerektiren çocuk var mı? Kaynaştırma eğitimine alınan öğrenci var mı?

Bu öğrenciler için program Ek:11’de yer alan açıklamalar dikkate alınıyor mu?

12-Aile katılımı ile ilgili çalışmalar yapılıyor mu?

-Sınıfta ebeveyn katılımı, kaynak kişi,sosyal faaliyetler,aile ziyareti,çocuk gelişimi ile ilgili bilgi notları,haber mektupları,okul pano çalışmaları,seminer vb. yapılıyor mu?
-Bakanlıkça yayınlanan Aile Destek Eğitim Programı” esas alınarak, aile eğitimi ile ilgili çalışmalar bu programa göre yapılıyor mu?

13-Öğrenme Merkezleri oluşturulmuş mu?

Yeterli materyal var mı?
-Yeni Eğitim Programına göre oluşturulması gereken öğrenme merkezleri oluşturulmuş mu? Yeterli araç ve gereç var mı? (blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezleridir.)

14-Sınıfta bulunan eşyalar çocukların gelişimine,boyuna uygun mu?

Kazaya sebep olacak eşyalar için önlem alınmış mı?(Açık prizler,kalorifer petekleri,kesici aletler vb.)

15-Öğretmen okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında neler yapıyor?

-Basit çizgi çalışmaları yapılabilir, hiçbir zaman harf öğretimi yapılmaz.Çizgi çalışmaları da ilköğretim programına uygun olarak yapılır.Program kitabında açıklamaları yapılan görsel algılama çalışmaları,işitsel algılama çalışmaları,dikkat ve bellek çalışmaları,temel kavram çalışmaları,problem çözme çalışmaları yapılır,eğitici oyuncaklardan faydalanılır.

16-Sınıfta kavramlara yönelik somut çalışmalar asılmış mı?

-Renk kavramı,sayı kavramı,şekil kavramı hazırlanarak görsel olarak çocukların göz seviyesinde sunulmuş mu?

18-Öğretmen çocukların seviyesine iniyor mu?
Ses tonu,mimikler vb.

19-Giriş-çıkış saatlerine uygun eğitim yapılıyor mu?

-İlköğretim anasınıflarında ve yarım gün eğitim yapan anaokullarında ara vermeden 6 etkinlik 50 dakikadan 300 dakika yapar.300/60=5 saat ettiğinden okulda toplam 5 saat eğitim yapılır

20- Okul öncesi eğitimin kurumları yönetmeliğinde yer alan amaçlara uygun çalışmalar yapılıyor mu?


21-Çocukların yapmış olduğu etkinlikler sınıf panosunda sergileniyor mu?

-Her çocuk için etkinlik örneklerinin yer aldığı dosya oluşturulmuş mu?

22-Çocuklar arasında işbirliği,saygı,yardımlaşma,hoşgörü gibi örnek davranışların kazandırılması için etkinlikler planlanıyor mu?

-Sınıf içi görevler verme,drama,oyun çalışmaları,aile ile işbirliği kurarak yapılan etkinlikler vb.

23-Çocuk Kulübü çalışmaları (varsa) Çocuk Kulüpleri Yönergesine uygun olarak yapılıyor mu? 

Forum istatistikleri

Konular
18,860
Mesajlar
30,319
Kullanıcılar
27,852
Son üye
Mfbos
×