Neler yeni

Türkçe Dil Etkinlikleri

Katılım
13 Eki 2011
Mesajlar
994
Beğeniler
3
#1
Türkçe dili etkinlikleri öncelikle çocuğun dil gelişimi alanını destekleyen
etkinliklerden biridir. Eğitim programlarında çocukların tüm gelişimleri açısından çok
önemli olan ve her gün tekrar edilmesi gereken, öğretmen rehberliğinde yapılan grup
etkinliklerindendir. Okul öncesi eğitim kurumlarında ana dilin kazanılması için bireysel
etkinlikler yanında, grup etkinliklerinin de yapılması gereklidir. 3-6 yaş gurubunda bulunan
çocukların grup içinde ve doğal ortamda bulunmaları ve etkinliklere katılmaları dili
kolaylıkla öğrenmelerini sağlar.
Türkçe dili etkinlikleri planlanırken çocukların gelişim seviyesi, yaşı, dikkat süresi,
bireysel özellikleri, çevresel koşullar, özel durumlar, çocukların sahip olduğu önceki
kazanımları göz önüne alınır.Okul öncesi eğitim kurumlarında Türkçe dil etkinlikleri genellikle sabah
kahvaltısından sonra uygulanır. Yarım gün eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarında ise
serbest zaman etkinliklerinin, sabah kahvaltısı veya ikindi kahvaltısından sonra uygulanması
önerilir. Ancak uygulama saatlerinde sınırlayıcı olmamalıdır. Çocukların ilgi ve istekleri
dikkate alınarak çocukların yorgun olmadığı farklı bir zamanda da planlanıp uygulanabilir.
Türkçe dili etkinlikleri oldukça zengin etkinliklerden oluşur. Bunlar şöyle
sıralanabilir.
 Tekerleme,
 Bilmece,
 Şiir,
 Parmak oyunu,
 Grup konuşması,
 Çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma,
 Hikâye oluşturma,
 Pandomim,
 Taklit oyunları,
 Dramatizasyon.
“İnsanın zihni düşünmeye, dili konuşmaya, eli de bir şeyler yaratmaya yarar.”
J.A. COMENIUS
Tanımı ve Önemi
Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu
etkinlikler çocuğun gelişim özelliklerini destekleyecek şekilde kullanılmalıdır.
Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dili etkinlikleri
sayesinde çocuklar başkalarının konuşmalarını dinleyerek ve uygun karşılıklar vererek
konuşmalara katılırlar.
Türkçe dil etkinlikleri çocuğun zihinsel gelişiminde de etkilidir. Çocuklar belli
konularla ilgili düşüncelerini açıklarlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarlar. Belli
kavramları kullanmayı öğrenirler. Gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.
Türkçe dil etkinliklerinde çocuklar belli durumlarla ilgili duygularını sadece sözel
ifadelerle değil vücut hareketlerini, jest ve mimiklerini kullanarak da ifade ederler.
Yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulurlar, böylece psiko-motor becerileri de desteklenir.Çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri de Türkçe dil etkinliklerinden olumlu olarak
etkilenmektedir. Çocuklar birbirlerinin konuşmalarını dinleyerek, başkalarının haklarına
saygı duymayı, sırasını beklemeyi, kendi düşüncelerini aktarmayı, kendilerini ifade etmeyi
öğrenirler. Grup içinde konuşma cesareti kazanarak kendilerine olan güvenleri gelişir.
Duygu ve düşüncelerini toplumca kabul edilen yollarla aktarmayı öğrenirler. Okul öncesi
eğitim kurumunda Türkçe dil etkinlikleri ile akıcı ve dil kurallarına uygun olarak konuşmayı
öğrenen çocuk, diğer çocuklarla ve yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurar.
Türkçe dil etkinliklerinde uygulanan günlük hayattaki nesne ve olaylar hakkındaki
sohbetler, kelime oyunları, çeşitli öyküler, tekerlemeler, şiirler, bilmeceler, parmak oyunları,
hikâye kitabının okunuşunu izleme, kitabı sağdan sola çevirme gibi etkinlikler, görsel
okumanın gelişmesi, renkleri ayırt edebilme, görsel-işitsel hafızanın gelişmesi, el-göz
koordinasyonu gibi okuma öncesinde gerekli olan becerilerin gelişmesinde önemli rol oynar.
Özellikleri
Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi kedini tanımasına, iç dünyasını keşfetmesine
yardımcı olur. Kendisinin farkına varan çocuk da kolaylıkla kendisini ifade edebilme, günlük
sevinçlerini, üzüntülerini başkalarıyla paylaşma özelliği kazanabilir. Ayrıca çocuk,
çevresinde gördüğü olumlu ilişkiler yoluyla kendisine güven duymayı öğrenecektir. Bu da
onun duygusal yaşamının sağlıklı gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Türkçe dil etkinlikleri ile çocuklara, çevreyi ve diğer insanların tutum ve
davranışlarını algılamaları için gerekli yönlendirme yapılır. Böylece çocuk çevresindeki
nesnelerin benzerlik ve farklılıklarını (renk, şekil, hacim vb. özelliklerini), birbirlerinin aynı,
farklı olan özellikleri eşleştirme, şekil-zemin İlişkisini, uzaydaki konumlarını ayırt etmeyi ve
onları zihinde saklanması gibi işlevleri yerine getirir. Ayrıca çocukların çevrelerindeki
nesnelere ait sesleri de algılamaları sağlanır.Türkçe dil etkinlikleri çocuğun dikkatinin gelişimini sağlar. Çocukların dikkatini
belirli bir nesneye, etkinliğe veya davranışa yoğunlaştırması ile öğrenme arasında yakın
ilişki bulunmaktadır. Çocukların dikkat süreleri de yaş ile birlikte gelişim gösterir. Çocuk
Türkçe dil etkinliğinde aktif olarak dinleme veya katılma becerisi geliştirir. Bu da onun
dikkat süresinin gelişimi için önemlidir.
Türkçe dil etkinliklerinde yer alan kitaptan hikâye anlatımı, kitaba bakma, öyküyü,
kahramanları mekânı vb. algılama, kendi ifadeleri ile yeniden yorumlama imkânı sağlar.
Böylece küçük yaşlarda kitapla tanışan çocukta okuma alışkanlığı gelişir. Okuma alışkanlığı
kazanan çocuk ise gözlemci, araştırıcı, eleştirici yaratıcı özelliklere sahip olur.
alıntı
 

Forum istatistikleri

Konular
18,792
Mesajlar
30,234
Kullanıcılar
27,854
Son üye
Mfbos
×