Neler yeni

Yel Değirmeni (Hava grafiği)

Musa BAL

Yeni Üye
Katılım
19 Eyl 2011
Mesajlar
436
Beğeniler
2
#1
Milli eğitim her öğretmende bir eğitim etkinliği düzenlememizi ve raporunu yazmamızı istediğinde ben bunu yazıp göndermiştim. detaylı rapor ve grafik döküm cetveli altta.

grafiğin resimlerini rar dosyası ile bu linkten ulaşabilirsiniz
resimleri daha sonra ekleyeceğiz. Çıktı alıp sonra boya kalemleriyle güzelce boyuyosunuz. buzdolabı kartonlarını üçgen dilimler halinde kestim. o dilimleri fon kartonuyla kaplıyosunuz. boyadığınız resimleri maket bıçağıyla ya da makasla dikkatli bişekilde kesin. ayrıntılara dikkat. ayrıca ana resimden bağımsız parçalar var onları da kesin mesela ördeğin tüyleri gibi. sonra dilimlere yapıştırın dilimlerin dışını ben asetatla kapladım ömürlük olsun diye sonra iki tane yuvarlak kontraplak kesin ortada birleştirmek için ben o kontraplaklara delik delip telle tutturdum sonra ortadan bi büyük delik delin uzunca bi vidayla bi yere tutturun araya parça falan atabilirsiniz duruma göre işte biraz zahmetli ama yapılması o kadar da zor değil kolay gelsin herkeseEtkinliğin Adı:HAVA GRAFİĞİ (YEL DEĞİRMENİ)

Programın Adı: Okul Öncesi Eğitimi
Seviyesi: 6 yaş grubu (Anasınıfı)
Araç gereçler: Hava Grafiği, Grafik Döküm Cetveli, Mevsim grafiği (mevsim şeridi)
Süre: 1 ay
Öğrenci sayısı: Tüm sınıfa
Etkinlik Dilimi: Serbest Zaman Etkinliği
Ortam: Sınıf

Malzemeler: Kalın kartonlar, Vida, Hava durum resimleri, Asetat, Fon kartonları, Yapıştırıcı, Kontrplak,

Hava Grafiği Yapılışı: 6 adet baklava dilimi şeklinde kalın kartonlar kesilir. Bu kartonlar fon kartonuyla kaplanır. Kaplanan kartonların üzerine 6 adet hava durumunu belirten resimler boyanır ve yapıştırılır. Bu dilimler uzun ömürlü ve sağlam olması için asetatla kaplanır.
İki adet 15 cm çapında daire biçiminde kontrplak kesilir. Bu iki kontrplak arasına 6 baklava diliminin ince bölümleri sıkıştırılır ve vidalanır. Dairenin ortasından bir delik açılır. Bu delikten uzunca bir vida ile hazırlanan alt zemine vidalanır. Zeminle daire arasına yel değirmeninin dönmesi için pul atılır. (Bknz: Resim 1)

Grafik döküm cetveli hazırlama: Bir A4 kağıdına dikey olarak 6 sütun çizilir. Her sütunun altına 6 hava durumuyla ilgili resim koyulur. Üst tarafta her sütunda çok sayıda kare çizilir. (Bknz: Resim 2)


Etkinliğin Uygulanışı:H azırlanan grafik sınıfta çocukların ulaşıp inceleyebileceği bir yere monte edilir. İlk gün çocukların dikkatleri grafiğe çekilir. Grafiği incelemelerine izin verilir. Grafikteki resimler incelenir. Çocuklar U biçiminde oturtularak hava grafiğinde yer alan resimlerin büyükleri çocuklara bir bir gösterilerek tanıtılır. Bu aşamada çocuklardan pencereden dışarıya bakmaları ve bugünkü hava durumunun hangi resme karşılık geldiği sorulur. Alınan cevaplar sonrasında grafikte uygun dilim baz alınan noktaya çevrilir.
Aynı gün çocuklara grafik döküm cetvelleri dağıtılır.

Ondan sonra ki gönlerde numara sırasına göre seçilen çocuk (nöbetçi çocuk) okula ilk geldiğinde pencereden dışarıya bakarak hava durumunu tespit eder ve grafiği uygun yere çevirir. Diğer çocuklardan grafiği ve havayı incelemeleri istenir. O günkü hava durumuyla grafikte gösterilen bilgilerin doğruluğu kıyaslanır. Eğer grafikte verilen bilgilerle dışarıdaki hava durumu örtüşüyorsa çocuklardan grafik döküm cetvellerini çıkarmaları ve hava grafiğini inceleyerek cetvellerindeki uygun kareyi boyamaları istenir.
Mesela: o gün hava güneşliyse çocuk cetvelini çıkartarak güneşli olan sütundaki bir kareyi dışına taşırmadan boyar.

Bu işlem bir ay boyunca sürer. Her gün nöbetçi öğrenci grafiği uygun yere çevirir. Grafiğin güvenilirliği çocuklarla birlikte incelenir ve çocuklar bireysel olarak grafikteki verileri kullanarak cetvelindeki uygun sütunu boyar.

Zaman zaman çocukların cetvelleri incelenir ve öğretmen tarafından rehberlik edilir.
Bir ay sonunda çocukların hepsinden grafik döküm cetvellerini çıkartmaları istenir. Her çocuktan sırayla hangi hava durumunun bir ay boyunca kaç defa tekrar ettiği incelemeleri istenir.

Her çocuk hava durumunun bulunduğu sütunu sayar. Hangi hava durumunun daha çok tekrar edildiği çocuklara sorulur. Alınan cevaplar sonucunda sınıf mevsim şeridinin karşısına gelinir. Geçirilen son bir ayın hangi mevsim içinde yer alındığının çocuklar tarafından tahmin edilmesi istenir. İp uçları da verilerek içinde bulunulan mevsim bulunur.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Öğretmen tarafından süreç içerisinde öğrenciler gözlemlenir. Program sonunda çocukların tuttukları grafik döküm cetvelleri incelenir. Mevsim grafiği karşısında çocukların tutumları söyledikleri ve sorulara verdikleri cevaplar not edilir.

//www.onceokuloncesi.com/imagehosting/261574b29593fdf140.jpg
Kazandırılması beklenen davranışlar:

 • Sorumluluk alma
 • Gözlem yapabilme
 • Analiz sentez düzeyinde işlem yapabilme
 • Verileri kullanarak sonucu tahmin edebilme
 • Neden-sonuç ilişkisi kurabilme
 • Grafik inceleme ve yorumlama
 • Ölçme yapabilme
 • Kıyaslama yapabilme
 • Problem çözebilme
 • Eşleştirme yapabilme
 • Değerlendirme yapabilme

Geliştirilecek Zeka Alanları


 • Mantıksal- Matemetiksel Zeka
 • Görsel Uzamsal Zeka
 • Doğa Zekası
 • Bedensel - Kinestetik

ETKİNLİĞİN 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇ VE KAZANIM LİSTESİNDEKİ AMAÇLARI VE KAZANIMLARI


PSİKOMOTOR ALAN


Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar

7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.


SOSYAL-DUYGUSAL ALAN


Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme

Kazanımlar

1. Kendiliğinden bir işe başlar.

2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir.

Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanımlar

4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir.

7. Gerektiğinde lideri izler.

8. Gerektiğinde liderliği üstlenir.

9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.


DİL ALANI

Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme

Kazanımlar

1. Görsel materyalleri inceler.

2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

4. Görsel materyalleri açıklar.


BİLİŞSEL ALAN


Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme

Kazanımlar

1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.

2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Amaç 3. Dikkatini toplayabilme

Kazanımlar

1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.

2. Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.

3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.

4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme

Kazanımlar

1. Varlıkları bire bir eşleştirir.

Amaç 8. Nesneleri ölçebilme

Kazanımlar

1. Ölçme sonucunu tahmin eder.

3. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.

Amaç 9. Nesneleri sayabilme

Kazanımlar

4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.

5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler.

Amaç 14. Parça-bütün ilişkisini kavrayabilme

Kazanımlar

1. Bir bütünün parçalarını söyler.

Amaç 18. Problem çözebilme

Kazanımlar

1. Problemi söyler.

2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.

3. Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer.

4. Seçilen çözüm yollarını dener.

5. En uygun çözüm yoluna karar verir.

6. Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.

Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme

Kazanımlar

1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

2. Nesneleri sembollerle gösterir.

3. Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir.

4. Grafikte yer alan nesneleri sayar.

5. Grafiği inceleyerek sonuçları söyler.
 

Forum istatistikleri

Konular
18,859
Mesajlar
30,318
Kullanıcılar
27,852
Son üye
Mfbos
×